• Onroerend goed

    Onroerend goed

U bevindt zich hier: Home Expertise Onroerend goed Hypotheken

Hypotheken

De hypotheekakte is de meest eenzijdige akte die er is. Kortgezegd komt het er op neer dat alle rechten voor de bank zijn en alle plichten voor de debiteur. Hoe gek het ook klinkt, toch is dat ook in het belang van de debiteur. Want hoe meer en betere zekerheden de bank heeft hoe minder risico de bank loopt en hoe lager de rente van de geldlening kan zijn.

De belangrijkste zekerheid die er is, is de hypotheekakte. Op grond van die akte kan de bank bij wanbetaling uiteindelijk – zonder naar de rechter te hoeven – het onderpand in het openbaar verkopen (veilen) om zich op de opbrengst te verhalen. De taak van de notaris bestaat er vooral uit de bank die zekerheid te verschaffen, zoals hiervóór gezegd, mede in het belang van een lage rente.

Zo zal de notaris onderzoeken of de debiteur bevoegd is over het onderpand te beschikken en of er al hypotheken of beslagen op rusten.
In het geval de bank een eerste hypotheek wenst, zullen bestaande hypothecaire leningen moeten worden afgelost. De notaris zorgt voor de benodigde recherches bij het kadaster en heeft het geldverkeer in handen. Daarnaast heeft hij als belangrijke taak de cliënten voor te lichten over de (mogelijke) consequenties van de hypotheekakte.

Het notariaat pleit er al jaren voor om de koopakte van onroerende zaken door de notaris te laten opmaken. Alleen op die manier kan de notaris partijen tijdig voorlichten en waar nodig waarschuwen.

Dit geldt ook voor de hypotheekakte. De notaris wordt meestal eerst ingeschakeld nadat de offerte van de bank is getekend. Beter zou zijn advies te vragen over de verschillende offertes alvorens tot ondertekening over te gaan. De beoordeling van een offerte is soms lastig: de goed- koopste lening is niet altijd die met de laagste rente; de afsluitprovisie en de boete bij vervroegde aflossing spelen bij voorbeeld ook een rol.
De koppelverkoop van nevenproducten zoals een levensverzekering of een effectendepot moeten mee beoordeeld worden. Daarbij is een onafhankelijk advies van groot belang. De notaris kan bijvoorbeeld waarschuwen voor de omstandigheid dat veel producten van de bank u voor langere tijd verplichten en dat u vaak slechts tegen hoge kosten tussentijds kunt uitstappen.

Mol Notariaat B.V.
Emmaplein 8
1075 AW Amsterdam

T: 0031 (0)20 66 22 346
F: 0031 (0)20 67 38 120
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.