• Expertise

    Expertise

U bevindt zich hier: Home Expertise

Expertise

Onder het motto “ krijgt de cliënt waar deze voor gekomen is?” bij deze een overzicht van de werkzaamheden waar ons kantoor u en uw cliënten graag bij behulpzaam is.

Als u of uw cliënt een of meerdere vinkjes kan zetten dan verzoeken wij u contact met ons kantoor op te nemen. De verse cappuccino en een goed advies zijn steeds uit voorraad leverbaar.


Familierecht                                 

  Testament

  Huwelijksvoorwaarden

  Wijziging bestaande huwelijksvoorwaarden

  Introduceren van huwelijksvoorwaarden staande huwelijk

  Samenlevingsovereenkomst

  Wijzigen van een bestaande samenlevingsovereenkomst

  Schenking

  Verklaring van erfrecht

  Verklaring van executele

  Verdeling ontbonden huwelijksgoederen gemeenschap

  Afwikkeling en verdeling nalatenschap

  Vestigen van vruchtgebruik of afgifte legaat

  Opmaken van een boedelbeschrijving

  Verzorgen van de aangifte erfbelasting/schenkbelasting


Ondernemingsrecht

  Oprichting B.V./N.V./stichting/vereniging

  Statutenwijziging (nieuwe mogelijkheden van de flex B.V.)

  Levering van aandelen

  Uitgifte van nieuwe aandelen

  Inkoop van eigen aandelen

  Afstempeling van aandelen

  Vestigen van pandrecht of vruchtgebruik op aandelen

  Fusie rechtspersonen

  Splitsing rechtspersonen

  Certificering van aandelen

  Decertificering van aandelen

  Vaststellen administratievoorwaarden

  (Turbo) liquidatie van een rechtspersoon


Registergoedpraktijk

  Koopovereenkomst

  Akte van levering

  Akte van verdeling

  Akte van schenking registergoed

  Hypotheekakte

  Akte houdende vestiging overbrugginghypotheek

  Oversluiting hypotheek

  Doorhaling hypothecaire inschrijving

  Splitsing in appartementsrechten

  Wijziging splitsing in appartementsrechten

  Omzetting van lidmaatschapsrechten in appartementsrechten

  Akte van uitgifte in erfpacht

  Akte van afkoop erfpachtcanon

  Akte van herziening erfpachtsrecht einde tijdvak

  Akte van conversie tijdelijke erfpacht in voortdurende erfpacht

  Akte van samenvoeging erfpachtsrechten

  Akte van verticale splitsing erfpacht

  Akte houdende bestemmingswijziging erfpacht

  Openbare verkoping (vrijwillig, wegens sterfgeval of executoriaal)

  Akte van vestiging erfdienstbaarheid

  Akte van vestiging kwalitatieve verplichting


Diverse

  Akte van algehele of beperkte volmacht (levenstestament)

  Legalisatie van uw handtekening

  Copie collationée / gewaarmerkt kopie / true copy

  Beëindigde verklaring

  Akte van depot van intellectuele eigendom

  Verzorgen van apostilles

  Vaststellingsovereenkomst

  Akte houdende proces-verbaal van vergadering

  Akte houdende proces-verbaal van kluisopening

  Regeling omtrent mede-eigendom

  Escrow overeenkomst

  Opmaken verzoekschriften voor rechterlijke machtiging

  Mediation

  Estate planning

  De “natte praktijk” (levering teboekgesteld schip, vestiging scheepshypotheek, teboekstelling schip)

  Uitbrengen van juridisch advies

Mol Notariaat B.V.
Emmaplein 8
1075 AW Amsterdam

T: 0031 (0)20 66 22 346
F: 0031 (0)20 67 38 120
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.