Oktober 2012

Nieuwe wetgeving inzake de flexibilisering van het B.V. recht

Op 1 oktober 2012 is de nieuwe wetgeving inzake de flexibilisering van het B.V. recht in werking getreden. Dit heeft gevolgen voor iedere ondernemer met een B.V. of iedere ondernemer die een B.V. wil gaan oprichten. Wellicht voor u een goede gelegenheid om uw statuten weer eens tegen het licht te houden.

Sommige regels die nu nog gelden, zullen per 1 oktober 2012 vervallen.

Hieronder volgt een overzicht van enkele belangrijke wijzigingen waarin de nieuwe wetgeving voorziet:

  1. het verplicht opnemen van een blokkeringsregeling vervalt;
  2. de regelingen omtrent kapitaalbescherming en crediteurenbescherming worden herzien;
  3. de regels voor besluitvorming binnen de B.V. worden flexibeler; en
  4. de uitkering aan aandeelhouders wordt afhankelijk van een voorafgaande uitkeringstest; bestuurders en ontvangers van een uitkering kunnen verplicht zijn tot vergoeding indien hun goede trouw ontbreekt.

De volgende verplichtingen/eisen komen met ingang van 1 oktober 2012 te vervallen:

Kapitaal- en crediteurenbescherming

Uitkeringen door de B.V.

Voor inkoop van aandelen en kapitaalvermindering gelden nagenoeg dezelfde regels.

Overdracht van aandelen

Besluitvorming

Geschillenregeling

Ten slotte wordt ook de geschillenregeling ingrijpend gewijzigd. Kort gezegd biedt de geschillenregeling aandeelhouders de mogelijkheid om in bepaalde situaties uit de vennootschap te treden of hun medeaandeelhouder uit de vennootschap te stoten.

Onder het huidige recht dient eerst een onherroepelijke veroordeling tot uittreding/uitstoting te worden uitgesproken, waarna - na benoeming van deskundigen - geoordeeld wordt tegen welke prijs de aandelen moeten worden overgedragen.

In de praktijk is de geschillenregeling niet populair gebleken, omdat de procedure gemiddeld meer dan 5 jaar duurt. De nieuwe geschillenregeling zal naar verwachting 1 tot 1,5 jaar duren.

Indien de aandeelhouders overeenstemming hebben bereikt over het uittreden van een van de aandeelhouders, maar nog onenigheid hebben over de waarde van de over te dragen aandelen, is er een verkorte en eenvoudige verzoekschriftprocedure.


Indien u naar aanleiding van de nieuwsbrief vragen heeft of indien u er prijs opstelt dat wij uw statuten scannen op eventuele aanpassingen aan de Flex-wet dan kunt u contact opnemen met notaris mr J.W. Mol ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of kandidaat-notaris mevrouw mr E.A. Venker ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).