Gemeenschappelijk eigendom

Als er meer dan één koper is, is het raadzaam om te bespreken hoe de mede-eigendom wordt geregeld en wat de gevolgen zijn van bijvoorbeeld: overlijden of faillissement van een mede-eigenaar, hoe beslissingen over bijvoorbeeld het onderhoud worden genomen, hoe over de opbrengsten (huren) kan worden beschikt en hoe men uit de mede-eigendom kan stappen.