Algemeen

Bij het adviseren van ondernemers staat voorop: de continuïteit van de onderneming.

Van groot belang in dat verband zijn goede verhoudingen tussen allen die bij de onderneming betrokken zijn: de aandeelhouders, de leden van de directie, de leden van de raad van commissarissen, de werknemers, enz..

De goede verhoudingen zijn gebaat bij duidelijkheid omtrent rechten en plichten van ieder en een uitgebalanceerd machtsevenwicht. De adviezen kunnen leiden tot: statuten, reglementen, arbeidscontracten, managementcontracten, aanvullende aanbiedingsregelingen van aandelen, een directiestatuut, aandelenopties enz..