Rechtsvorm

Een belangrijke keuze, die door de ondernemer moet worden gemaakt is die van de rechtsvorm waarin de onderneming zal worden gedreven.

Vooral indien er meer ondernemers samenwerken is er een ruime keuze: de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap, de coöperatieve vereniging, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de naamloze vennootschap.

De keuze van de rechtsvorm heeft niet alleen belangrijke fiscale gevolgen maar ook voor de aansprakelijkheid, de financieringsmogelijkheden en de continu√Įteit van de onderneming.