Bedrijfsovername

Ook bij een voorgenomen bedrijfsovername is een vroeg contact gewenst. Juridisch advies kan leiden tot een andere aanpak dan een louter fiscaal/economisch advies.

Belangrijk - ook voor het vaststellen van de koopsom - zijn bijvoorbeeld de arbeidscontracten van de werknemers van de over te nemen onderneming en het huurcontract.

Voorts is van belang de mogelijkheid van een gefaseerde overdracht bij een maatschap of vennootschap onder firma. In dit verband zal ook steeds moeten worden gekeken naar uw huwelijksvoorwaarden en testamenten.