De notaris als adviseur

De notaris is in zijn normale ambtsuitoefening onpartijdig en onafhankelijk. Het kan echter ook zijn, dat de notaris optreedt als adviseur van één der partijen. De notaris is dan natuurlijk wel partijdig en zal dit ook steeds duidelijk kenbaar maken aan de wederpartij van zijn cliënt.

Vanzelfsprekend zal een notaris de wederpartij van zijn cliënt niet zoveel mogelijk tekort doen. Hij blijft in zoverre notaris, dat hij met als uitgangspunt het belang van zijn cliënt en in overleg met zijn cliënt, zal streven naar een minnelijke oplossing.

Het optreden als partij-adviseur geschiedt op alle drie notariële rechtsgebieden: onroerend-goedrecht, ondernemingsrecht en familierecht.